Visie en missie

Hier vind je de kapstokken van onze schoolvisie. Deze is gebaseerd op het opvoedingsproject 'Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot',  de onderwijsvisie van het DBOC,  de krachtlijnen van het katholieke leerplan ZILL! en het referentiekader onderwijskwaliteit. 

We willen als school samen aan de slag, op een geborgen manier, waarbij de groeikansen gewaarborgd blijven. We respecteren ieders eigenheid en maken voldoende plaats en tijd voor vreugde en plezier om de wereld te ontdekken.